Depirojenizasyon Tünel Validasyonu

Depirojenizasyon

Kuru ısı sterilizasyonu (veya Depirojenasyon), 160 ° C ila 400 ° C arasındaki sıcaklıkta sıcak hava kullanımı yapan bir işlemdir. Kullanılan sıcaklık, işlemin süresine bağlıdır. Bu işlem için yerçekimi veya mekanik ısı konveksiyonu kullanılabilir.

Depirojenasyon esas olarak aseptik dolum için flakonların sterilizasyonunda kullanılır. Bu proses ayrıca paketlenmiş malzemeleri sterilize etmek için de yararlıdır, çünkü ısı iletimi ürünün buhar veya su ile temasını gerektirmez.

Yığın ve dinamik olmak üzere depirojenizasyon için iki ana teknik mevcuttur. Parti üretimi genellikle, ürünün metal kasalara yerleştirildiği ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığı statik fırınlarda yapılır. Dinamik ise, malların tünelin farklı ısıtma bölgeleri boyunca sürekli bir bant üzerinden taşındığı bir depirojenizasyon tünelinin kullanımını içerir.

Tünel validasyonunda boş ve dolu sıcaklık haritalandırması, konveyör hız ölçümlerinin yanı sıra, havalandırma testleri de yapılmalıdır.