Termal Haritalandırma Validasyonu

Dış sıcaklık en uç değerlerde olduğunda tüm depolarda sıcaklık haritalandırması sıcaklık dağılımını tespit etmek için yapılmalıdır.

Haritalandırma her iki veya üç senede bir ve tesiste, stokların yerleşiminde veya ısıtma sisteminde yapılan her değişiklik sonrasında tekrarlanmalıdır.

GMP tesislerinde sıcaklık kontrollü depo alanları genellikle sıcaklık problari ile sürekli gözlemlenir. Bu problar rutin kalibre edilmesinin yasal gereklilikleri karşıladığı varsayılır. Ancak sıcaklık haritalandırması kalibrasyon ve rutin gözlemden farklıdır. En büyük farklardan biri sıcaklık kontrollü alanda sıcaklık ölçülen nokta sayısıdır.

Yaptığımız sıcaklık  haritalandırması ile aşağıdaki hususları belirliyoruz.

  • Müdahalelerin etkisi (kapıların açılması / güç kesintisi gibi)
  • Sıcak ve soğuk noktaların tanımlanması
  • Tek bir noktada sıcaklıktaki değişimler
  • Bütün alandaki sıcaklık değişimi
  • Meydana gelen sıcaklıktaki sapmaların süresi